Over StatusScoop

Missie

Voor een goede medicatiebewaking is een aanvulling nodig op de huidige werkwijze die de apotheekinformatiesystemen (AIS) op dit moment hanteren. De wetgever heeft een aantal aanvullende voorwaarden opgesteld waaraan deze nieuwe vorm van medicatiebewaking dient te voldoen. Momenteel ontbreken met name een veilige infrastructuur voor het uitwisselen van relevante patiëntgegevens en een goed kennissysteem.
Een aantal apothekers verenigd in de Stichting StatusScoop heeft het initiatief genomen om deze infrastructuur op basis van het LSP te ontwikkelen en te integreren met een geavanceerd beslissingsondersteunend systeem, Clinical Rules® genaamd.

Voordelen

  • Meer elementen waarop wordt bewaakt
  • Slimmer bewaken geeft veel minder overbodige meldingen
  • Goed beveiligde infrastructuur met meerdere informatiebronnen
  • Gegevens direct bij de bron opgehaald
  • Dossierhouder neemt de verantwoordelijkheid voor de patiënt