Nieuws

De verwerking van labberichten is succesvol getest

Na de technische test in februari, is ook de inhoudelijke test goed verlopen. Begin mei komen de lab gegevens uit het labsysteem (Labosys) en kan een end-to-end test plaatsvinden.

POC eLab succesvol afgerond

De technische Proof of Concept (POC) via het LSP is uitgevoerd met gevalideerde testpatiënten en op 31 januari met succes afgerond. Het proces werd goed doorlopen: een patiënt kan worden aangemeld, met de apotheek als abonneehouder van het UZI-certificaat/pas om toegang te krijgen tot het LSP. Vervolgens worden het medicatiedossier en – indien beschikbaar – ICA-gegevens en labwaarden binnengehaald. De Clinical Rules Engine (CRE) gaf de relevante signalen door en wijzigingen in het patiëntendossier betreffende medicatie, labwaarden etc.

Eerste test succesvol

De eerste demo is succesvol verlopen. In januari zal via het LSP met gevalideerde testpatiënten nogmaals getest worden.

Toekomst landelijke zorginfrastructuur geborgd

Vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, ICT-leveranciers, Nictiz en de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) hebben op 26 oktober 2012 overeenstemming bereikt over het gebruik van de landelijke zorginfrastructuur van 2013 tot 2016. Afspraken hierover worden vastgelegd in een convenant. Hiermee spreken zij hun commitment uit om de landelijke zorginfrastructuur tot een succes te maken en zo een bijdrage te leveren aan een efficiëntere, betere en veiligere zorgverlening.

Pagina's