Uitwisseling labwaarden met apotheek geslaagd

Utrechtse apothekers hebben direct inzicht in de labuitslagen van hun patiënten en kunnen hierdoor veiliger medicatie verstrekken.
Apotheken uit de regio Utrecht, het Saltro Laboratorium, de Stichting Houtense Huisartsen, Topicus, Protopics, de VZVZ, Digitalis Rx, Stichting StatusScoop en Nictiz hebben de afgelopen jaren gewerkt aan het beschikbaar stellen van labwaarden aan de apotheek. Hiervoor heeft Nictiz technische berichten ontwikkeld die de uitwisseling mogelijk maken.
Op 1 augustus heeft Nictiz in samenwerking met de betrokken organisaties een test uitgevoerd om het opgeleverde ontwerp te toetsen. In deze testomgeving is aangetoond dat de berichten technisch goed werken in combinatie met de informatiesystemen en dat de daadwerkelijke uitwisseling goed verloopt. De berichten zijn vanaf september beschikbaar voor de betrokkenen, maar ook voor andere partijen die digitaal labwaarden uit willen wisselen.
Voor Saltro, huisartsen en apothekers betekent de elektronische uitwisseling van labwaarden een verbetering van de farmaceutische zorg en een vergroting van de medicatieveiligheid. De Utrechtse apothekers hebben met deze technische berichten direct inzicht in de labuitslagen van hun patiënten en kunnen hierdoor veiliger medicatie verstrekken. De set van labresultaten die de zorgverleners kunnen raadplegen zijn creatinineklaring, natrium, kalium, PT-INR, farmacogenetische parameters en bloed of plasmaspiegel van geneesmiddelen met een kleine therapeutische breedte.
Bij de uitwisseling is gebruik gemaakt van internationale standaarden: HL7 voor het definiëren van de elektronische berichten, lt IHE voor de specificaties en Logical Observation Identifiers Names and Codes (LOINC) voor het harmoniseren van de laboratoriumuitslagen. LOINC zorgt voor eenheid van taal, zowel bij laboratoria als aanvragers van uitslagen.
Bron: www.nictiz.nl