StatusScoop Rapportage KNMP

In januari 2016 is de rapportage ‘Klinische relevantie van medisch farmaceutische beslisregels inzake laboratoriumwaarden in openbare apotheken – PR14-008’ aan de KNMP gepresenteerd. Duidelijk was dat een meerderheid van de deelnemende apotheken na het onderzoek het gebruik van ‘StatusScoop’ wilde voortzetten.