Eerste resultaten Pilot StatusScoop bekend

Op 18 november j.l. bracht de Apothekersvereniging Midden-Nederland een tussenraportage uit aan VZVZ over de Pilot StatusScoop mmv 20 apotheken. De eerste resultaten zijn veelzeggend, vooral vanwege het belang laboratoriumuitslagen mee te wegen bij het voorschrijven van medicatie. Uit onderzoek binnen de pilotregio is gebleken dat slechts 24% van de voor medicatie relevante labuitslagen door de huisarts met de apotheek was gecommuniceerd. (Dit ondanks de wettelijke plicht die hier sinds een jaar voor staat - Geneesmiddelenwet, artikel 66a.) Het forse aantal ziekenhuisopnames dat is gerelateerd aan onjuist toepassen van medicatie, zou door het meewegen van labuitslagen kunnen worden teruggebracht.

In de pilot waren op dat moment ruim 1500 patiënten op het LSP aangemeld voor het opvragen van medicatie, ICA en labwaarden. Zoals de onderstaande tabel laat zien werd daarvan bij 8 apotheken bijna de helft (610) geëvalueerd op de Clinical Rules Engine; wat 868 red alerts opleverde, het hoogste alertniveau, met een verwijzing naar complicaties rond de medicatie.

Aantallen signalen eerste apotheken

  Totaal aantal patiënten
geëvalueerd op de CRE
rood groen
Zenderpark, IJsselstein 28 43 44
Vechtevoort, Maarssen 30 69 86
Maertensplein,Maartensdijk 32 43 17
Roerdomp, Nieuwegein 80 83 58
Oog in Al, Utrecht 80 116 303
Pluymaekers, Utrecht 161 247 145
Zuilense apotheek, Utrecht 111 109 78
Apotheek Vianen, Vianen 88 158 63
Totaal : 610 868 794

Rode meldingen betekenen dat na evaluatie door de Clinical Rules Engine de apotheker de melding krijgt dat er actie dient te worden genomen.
Dat kan betekenen arts bellen, patiënt bellen voor nadere informatie en doorgaans medicatie aanpassen.