Nieuws

StatusScoop Rapportage KNMP

In januari 2016 is de rapportage ‘Klinische relevantie van medisch farmaceutische beslisregels inzake laboratoriumwaarden in openbare apotheken – PR14-008’ aan de KNMP gepresenteerd. Duidelijk was dat een meerderheid van de deelnemende apotheken na het onderzoek het gebruik van ‘StatusScoop’ wilde voortzetten.

Eerste resultaten Pilot StatusScoop bekend

Op 18 november j.l. bracht de Apothekersvereniging Midden-Nederland een tussenraportage uit aan VZVZ over de Pilot StatusScoop mmv 20 apotheken. De eerste resultaten zijn veelzeggend, vooral vanwege het belang laboratoriumuitslagen mee te wegen bij het voorschrijven van medicatie. Uit onderzoek binnen de pilotregio is gebleken dat slechts 24% van de voor medicatie relevante labuitslagen door de huisarts met de apotheek was gecommuniceerd.

Themajournaal Nierfunctie

Dit themajournaal Nierfunctie van Medicijnbalans en de Nierstichting staat volledig in het teken van de overdracht van de nierfunctie. Het journaal bespreekt waarom het van belang is dat alle zorgverleners op de hoogte zijn van de nierfunctie van hun patiënten. Daarnaast lichten diverse experts toe hoe artsen en apothekers zelf aan de slag kunnen gaan om de zorg voor hun patiënten met verminderde nierfunctie te optimaliseren. Een van hen is Jaap Dik, apotheker in Vianen.

StatusScoop heeft keurmerk van Nictiz verworven

StatusScoop voldoet met het zorginformatiesysteem van Digitalis Rx aan de informatiestandaard. Nictiz toetst of ICT-leveranciers informatiestandaarden correct in hun informatiesystemen hebben geïmplementeerd. Als dit zo is, geeft Nictiz het keurmerk XIS-kwalificatie uit. Met dit keurmerk weet een zorgverlener dat hij via zijn gekwalificeerde informatiesysteem medische informatie uitwisselt zoals het in de informatiestandaard is vastgelegd.

Zorginnovatieprijs KNMP voor StatusScoop

----Persbericht KNMP---

Stichting StatusScoop, een initiatief van vijf apothekers, heeft de Zorginnovatieprijs najaar 2013 van de KNMP gewonnen met een nieuwe geautomatiseerde medicatiebewaking. Het door StatusScoop ontwikkelde systeem is een waardevolle aanvulling op de huidige medicatiebewaking waardoor apothekers op hetzelfde moment patiëntkenmerken, laboratoriumuitslagen én medicatiegegevens tegelijk kunnen beoordelen. Apothekers kunnen daardoor efficiënter patiëntspecifieke medicatiebewaking toepassen en zo zorg op maat leveren.

StatusScoop live!

Vandaag gaat StatusScoop live met échte patienten bij een drietal apotheken in de regio Utrecht. De patiënten zijn schriftelijk op de hoogte gesteld en om toestemming gevraagd.

Uitwisseling labwaarden met apotheek geslaagd

Utrechtse apothekers hebben direct inzicht in de labuitslagen van hun patiënten en kunnen hierdoor veiliger medicatie verstrekken.
Apotheken uit de regio Utrecht, het Saltro Laboratorium, de Stichting Houtense Huisartsen, Topicus, Protopics, de VZVZ, Digitalis Rx, Stichting StatusScoop en Nictiz hebben de afgelopen jaren gewerkt aan het beschikbaar stellen van labwaarden aan de apotheek. Hiervoor heeft Nictiz technische berichten ontwikkeld die de uitwisseling mogelijk maken.

Pagina's