Stand van zaken

Er is in samenwerking met het expertisecentrum van Nictiz, een Proof Of Concept (POC) uitgevoerd bij drie apotheken in de regio Utrecht. De technische berichten, benodigd voor de uitwisseling van de labgegevens over de keten van lab tot apotheek, zijn met de standaarden van Nictiz getest. De POC is uitgevoerd tot 31-12-2013.

In het 1e kwartaal 2013 is de koppeling tussen Clinical Rules® (het kennissysteem van Digitalis Rx bv en het LSP, inclusief de signaalfunctie voor de dossierhouder, gebouwd. Eind 2e kwartaal 2013 was de kennisinfrastructuur gereed.

In de POC-fase wordt samengewerkt met SALTRO, een artsenlab dat een groot deel van het midden van het land bedient. Er wordt gewerkt met Labosys (Philips), dat bij meer dan de helft van de Nederlandse laboratoria wordt toegepast. Uit onderzoek is gebleken dat vrijwel alle Labosys-gebruikers positief staan ten opzicht van dit initiatief. Met GLIMS, de andere grote labsysteemaanbieder wordt overlegd over een toekomstige samenwerking.
Voor wat betreft de ICA- gegevens zijn wij afhankelijk van de mogelijkheid van het HIS om het ICA-bericht te versturen én of de huisarts de ICA-gegevens correct gecodeerd heeft vastgelegd. Zaken waar door zowel de huisartssystemen als de huisartsen hard aan wordt gewerkt.

Op 1 oktober 2013 startte drie apotheken in de regio Utrecht met het testen van échte patiënten op het LSP. Na twee maanden gingen nog eens 25 apotheken met de module aan de slag. Door deze stapsgewijze invoering is het mogelijk om implementatierichtlijnen te ontwikkelen waardoor een verdere uitrol soepel kan verlopen.