Zorginnovatieprijs KNMP voor StatusScoop

----Persbericht KNMP---

Stichting StatusScoop, een initiatief van vijf apothekers, heeft de Zorginnovatieprijs najaar 2013 van de KNMP gewonnen met een nieuwe geautomatiseerde medicatiebewaking. Het door StatusScoop ontwikkelde systeem is een waardevolle aanvulling op de huidige medicatiebewaking waardoor apothekers op hetzelfde moment patiëntkenmerken, laboratoriumuitslagen én medicatiegegevens tegelijk kunnen beoordelen. Apothekers kunnen daardoor efficiënter patiëntspecifieke medicatiebewaking toepassen en zo zorg op maat leveren.

Zorg op maat

Iedere patiënt kan op een andere manier reageren op medicijnen. Daarom is patiëntspecifieke farmaceutische zorg nodig. Apothekers in Nederland hebben sinds kort meer bevoegdheden om dergelijke zorg op maat te leveren. Zo ontvangen apothekers per 2013 – na toestemming van de patiënt – laboratoriumgegevens zoals de nierfunctie. Met die informatie en met overige patiëntkenmerken kunnen apothekers de medicatiebewaking nauwkeuriger afstemmen op de behoefte van de individuele patiënt.

Medicatiebewaking met méér gegevens

Door de ontwikkelingen in de zorg krijgen apothekers dagelijks een grote verscheidenheid aan gegevens afkomstig uit verschillende bronnen. Het door StatusScoop ontwikkelde systeem ondersteunt apothekers door de gegevens te bundelen en tevens de hoog-risicosituaties van de minder relevante medicatiebewakingsignalen te scheiden. Bovendien is deze vorm van medicatiebewaking proactief. Dat wil zeggen losgekoppeld van de invoer van nieuwe receptregels. Iedere relevante aanpassing in het dossier van de patiënt wordt direct gemeld en beoordeeld. Apothekers kunnen daardoor efficiënter bepalen wat het optimale en veilige medicijngebruik is voor de individuele patiënt.

Met het toekennen van de Zorginnovatieprijs geeft de KNMP blijk van haar grote waardering voor het initiatief van apothekers Peter Wittop Koning, Giel Jansen, Gertjan Hooijman, Marc Elskamp en Jaap Dik van de Stichting StatusScoop. Hun ingenieuze oplossing komt als geroepen voor apothekers én hun patiënten.