StatusScoop heeft keurmerk van Nictiz verworven

StatusScoop voldoet met het zorginformatiesysteem van Digitalis Rx aan de informatiestandaard. Nictiz toetst of ICT-leveranciers informatiestandaarden correct in hun informatiesystemen hebben geïmplementeerd. Als dit zo is, geeft Nictiz het keurmerk XIS-kwalificatie uit. Met dit keurmerk weet een zorgverlener dat hij via zijn gekwalificeerde informatiesysteem medische informatie uitwisselt zoals het in de informatiestandaard is vastgelegd. StatusScoop is met het zorginformatiesysteem van Digitalis Rx gekwalificeerd voor de rollen Medicatieraadpleger, Medicatiebewaker en Raadpleger labgegevens.

Wilt u meer weten over dit keurmerk en de kwalificaties? Zie www.nictiz.nl voor een totaaloverzicht van gekwalificeerde leveranciers en een uitleg van de zorgtoepassingsrollen.